Z dniem 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie przepis, który rozstrzygnie obecne wątpliwości związane ze stosowaniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, dotyczące przede wszystkim dopuszczalności zastosowania tego rozwiązania w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p.  nie przewidują możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (z wyjątkiem art. 70 § 2k.p., dotyczącego pracowników zatrudnionych na podstawie powołania). Mimo tego instytucja ta jest stosowana w praktyce przez pracodawców.

 

Z dniem 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie art. 362 k.p., który rozstrzygnie obecne wątpliwości związane ze stosowaniem powyższego zwolnienia, dotyczące przede wszystkim dopuszczalności zastosowania tego rozwiązania w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy. Na mocy tego przepisu, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.

Możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę będzie dotyczyć każdego rodzaju umowy. Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy przez cały okres wypowiedzenia lub jego część, w zależności od potrzeb. W tym drugim przypadku zwolnienie powinno obejmować okres od dnia zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia.

Na podstawie art. 362 k.p. nie będzie więc możliwe zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia tylko na część dnia pracy (w rzeczywistości oznaczałoby to zmniejszenie wymiaru czasu pracy, a nie zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy).

Źródło:  Katarzyna Pietruszyńska, Serwisy Wolter Kluwer, 5.02.2016r.

Reklamy